امروز دوشنبه 29 شهریور 1400
tarh6.cloob24.com
  0
  طرح درس روزانه بسمه تعالی

  مشخصات کلی: نام درس: هدیه های آسمان موضوع درس: سرور آزادگان شماره طرح درس: ششم مدت زمان جلسه: 45دقیقه

  پایه تحصیلی: ششم ابتدایی نام آموزگار: لیلا مشهدی تقی تعداد دانش آموزان: 13نفر کلاس: نسترن 6

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هدف کلی: آشنایی با نقش امام حسین و یارانش (سرور آزادگان)

  *****************************************************************************

  هدفهای جزئی: دانش آموزان بدانند.

  1- امام حسین و یارانش در عصر عاشورا به شهادت رسیدند.

  2- ایجاد علاقه به امام حسین و یارانش از جمله حضرت قاسم (ع) کنند.

  3- با نقش امام حسین و یارانش در دفاع از دین با محوریت حضرت قاسم را بدانند.

  4- الگو پذیری از امام حسین و یارانش در زندگی خودشان بدانند.

  5- ویژگی های اخلاقی و مذهبی حضرت قاسم و امام حسین (ع) را برشمارند.

  6- با مفهوم جانشین پیامبر و بعد از آن حضرت علی (ع) و فرزندانش به ترتیب را بدانند.

  7- علاقه مندی و اشتیاق نسبت به شرکت در مراسم دهه محرم بدهند.

  8- مشارکت در برگزاری مراسم عزاداری امام حسین (ع) و یارانش را بیان کنند.

  *****************************************************************************

  هدف های رفتاری: دانش آموزان در پایان درس بیان می کنند.

  1- ویژگی های امام حسین (ع) و حضرت قاسم و یارانش را بیان می کنند.

  2- علاقه مندی خود نسبت به شرکت در مراسم عزاداری امام حسین (ع) و یارانش را یبان می کنند.

  3- نتیجه درس را توضیح در گروه خود می دهند و پای تابلو می نویسند.

  **********************************************************************************

  وسایل مورد و رسانه ی آموزشی : کتاب درسی، تصاویر مربوط ایام عاشورا، تخته هوشمند کلاس و کتاب الکترونیکی از رایانه، سی دی نوحه ایام عزاداری پرچم سیاه، لباس سیاه

  **********************************************************************************

  مراحل قبل از تدریس : سلام و احوال پرسی، حضور و غیاب، بررسی وضع روحی و جسمی دانش آموزان، بررسی تکلیف قبل 3دقیقه

  ************************************************************************************

  ارزشیابی تشخیصی: از درس قبل سوالاتی می شود تا پی برده شود که خوب درس قبل را یاد گرفته اند. و تحقیق کنید درس قبل را بررسی کرده. 5دقیقه

  روش تدریس: روش بدیعه پردازی و همراه پرسش و پاسخ (تلفیقی از زنگ انشا و زنگ هدیه ها)

  سنجش آغازین: از درس تاریخ کلاس پنجم که مربوط قیام امام حسین (ع) است سوالاتی می شود تا دانش آموزان به درس هدایت شوند.

  نکته مهم: این درس در ایام محرم تدریس می شود یعنی از روش پیمانه ای تدریس می شود.

  **************************************************************************************

  ایجاد انگیزه: شعر باز این چه شور است.............. خوانده می شود. – پرچم مشکی که از قبل گفته شده به کلاس بیاورند و دست خود بگیرند. و لباس مشکی تن کرده باشند. و نوحه خوانی در کلاس می شود. و

  ارائه تدریس: برای تدریس این درس از روش بدیعه پردازی در کلاس درس را شروع می کنم. که به این روش می باشد.

  مرحله اول)توصیف مسئله یا وضعیت جدید:

  در شروع کلاس درس از دانش آموزان خواسته شد تا موضوعی را انتخاب کرده تا پس از بحث و گفتگو در مورد آن انشا بنویسند.دانش آموزان پس از مذاکره و مشورت با یکدیگر به مناسبت ایام سوگواری حضرت ابا عبدا... موضوع قیام امام حسین(ع) را از میان موضوعات مختلفی که به ذهنشان می رسید انتخاب کردند.پس از اینکه موضوع مورد

  تایید قرار گرفت از آنها خواسته شد که ان را به صورت مشخص معرفی نمایند و ویژگی های شخصیت امام حسین(ع) را بیان کنند. دانش آموزان صفاتی چون شجاع، مهربان، دیندار، مخالف ظلم و ستم و... را برای ایشان در نظر گرفتند.

  از دانش آموزان سوال شد که آیا این صفاتی را که بیان کردید مطلب تازه ای در آن وجود دارد یا اینکه اینها صفاتی است که همیشه برای امام حسین(ع) بیان گردیده است؟دانش آموزان پاسخ دادند که این صفات همیشه برای امام حسین(ع) مطرح بوده است. لذا از آنها خواسته شد که با نگاهی تازه به شخصیت امام حسین(ع) بنگرند و فکر کنند.

  مرحله دوم)قیاس مستقیم:

  حال می خواهیم از منظر جدیدی به موضوع نگاه کنیم مثلا بگوییم امام حسین (ع) مانند یک فرشته است. با بیان این ویژگی دانش آموزان وارد قیاس مستقیم می شوند.در این مرحله دانش آموزان هر کدام ویژگی ای را برای فرشته بیان می کنند:

  فرشته ی وحی،فرشته ی نجات،فرشته ی امید، فرشته ی مهربان. پس از ذکر قیاس های مختلف از دانش آموزان خواسته شد فرشته ای که نزدیک ترین شباهت را به امام حسین(ع)دارد را انتخاب کنند.دانش آموزان پس از بحث و تبادل نظر (فرشته ی نجات) را انتخاب می کنند.

  مرحله سوم) قیاس شخصی:

  در این مرحله از دانش آموزان خواسته شد تا خود را یک فرشته ی نجات تصور کنند و احساسات خود را بیان کنند.

  دانش آموز:من یک فرشته ی نجات هستم که از آسمان آمده ام تا مردم روی زمین را نجات دهم.

  دانش آموز:من دوست دارم که روی زمین به هیچ کسی ظلم و ستم نشود.

  دانش آموز: من یک فرشته ی نجات مهربان هستم و انسان ها را از دست ستمگران نجات می دهم.

  از دانش آموزان خواسته می شود تا پاسخ های خود را مرور کرده و از میان آنها دو کلمه ی متضاد را انتخاب کنند.

  مرحله چهارم) تعارض فشرده:

  دانش آموزان با استفاده از توصیف های مرحله ی دوم و سوم چند قیاس(تعارض)فشرده را پیشنهاد می کنند:

  انسان فرشته، نجات دهنده ی انسان های خوب و دشمن ستمگران، دوست نیکی و دشمن ظلم.

  ((دوست نیکی و دشمن ظلم)) به عنوان تعارض مناسب توسط دانش آموزان انتخاب می شود.

  مرحله پنجم) قیاس مستقیم مجدد:

  دانش آموزان به ارائه و انتخاب قیاس مستقیم دیگری مبنی بر تعارض فشرده می پردازند. در این مرحله هیچ اسمی از موضوع اصلی (امام حسین(ع)به میان نمی آید دانش آموزان: مهربان و جدی، فرشته ی زمینی،... از دانش آموزان خواسته شد که مناسب ترین قیاس مستقیم با مفهوم دوست نیکی و دشمن ظلم را انتخاب کنند.دانش آموزان: مهربان و جدی.

  مرحله ششم)بررسی مجدد تکلیف:

  از دانش آموزان خواسته شد که توضیح دهند چگونه می توان از((مهربان و جدی)) برای توصیف امام حسین(ع) استفاده کرد؟

  دانش آموزان: امام حسین(ع) با مردم خوب مهربان بود و انسان های خوب را دوست داشت و مانند یک فرشته ی نجات بود که آنها را از ظلم و ستم یزید نجات داد و با افراد ستمگر و ظالم جدی بود و با آنها مبارزه کرد و در این راه به شهادت رسید. از دانش آموزان خواسته شد که در مورد امام حسین (ع) با توجه به این قیاس ها و قیاس های مشابه انشا بنویسند. دانش آموزان به نوشتن انشا در این زمینه پرداختند و پس از نگارش، انشای خود را یکی یکی در کلاس ارائه می دهند.

  ارائه درس هدیه ها: بعد از زنگ انشاء که دانش آموزان با صفات امام حسین آشنا شدند. آنها هدایت کرده به درس سرور آزادگان در هدیه ها آسمان با ذکر صلوات بر محمد وال محمد و سلام دادن به امام حسین و یاران با وفایش درس را شروع می کنم.

  روش تدریس پرسش و پاسخ

  از دانش آموزان می پرسیم که دیشب کجا بودی؟ پاسخ داده می شود هیئت عزاداری امام حسین (ع) بوده ایم. خوب بچه ها عزیز درس امروز ما هم راجب امام حسین و یارانش از جمله حضرت قاسم است.

  زهرا جان می توانی خلاصه ای از قیام حسین (ع) که سال پیش در درس تاریخ داشتیم برای دوستان بیان کنی؟

  پاسخ زهرا! این است که امام حسین و یارانش در دهم محرم سال 61 هجری در صحرا کربلا به شهادت برسند. آفرین دخترم خوبم خوب یاد مانده.

  فاطمه جان شما بگو امام حسین را چه کسی به شهادت رساند؟ پاسخ فاطمه یزید پسر معاویه - آفرین دختر خوبم

  حالا مهسا برایمان بگو که امام حسین (ع) علت هجرت خود را چه فرمودند؟ پاسخ خانم فرمودند من برای زنده نگه داشتن دین اسلام و امر به معروف و نهی از منکر هجرت کرده ام.

  مرحبا، آفرین بر شما دانش آموزان خوب که درس سال گذشته خوب یاد گرفته اید و با زندگی امام سوم خود آشنا هستید.

  خوب عزیزان من کتاب درسی خود را باز کنید تا امروز هم با فدا کاری یکی از یاران باوفای امام خود آشنا شوید تا بتوانیم از آنها درس آزادگی را یاد بگیریم.

  خوب گوش کنید و خط ببرید برایتان می خواهم درس را بخوانم (معلم باید درس را با سوز و گذار خوانده و حتما توسط معلم خوانده شود.)

  پیامبر اسلام فرمودند: تا وقتی مسلمانان امر معروف و نهی از منکر کنند آزاده خواهند بود و اگر در جامعه امر معروف و نهی از منکر فراموش شود برکت آن جامعه از بین می رود دعا مردم مستجاب نمی شود و آن جامعه گرفتار ستمگران خواهد شد..

  و قسمت های مهم درس را تاکید کرده و توضیح داده می شود. بعداز خواندن درس و توضیح دادند پای تابلو این گفته پیامبر نوشته می شود.

  بعد از نوشتن این سخن از پیامبر در گروه خو باهم بحث و گفتگو کنند.

  جمع بندی و نتیجه گیری درس: و سرگروه نتیجه ی گفتگو خود را پای تابلو بنویسد و بعد به جمع بندی درس پرداخته می شود توسط هر گروه و نتیجه را در کلاس می خواهند. برای مثال حضرت قاسم که بود و چه کرد؟

  جانشین پیامبر چه کسی بود؟. معاویه با چه کسانی جنگید؟– یزید چگونه شخصی بود؟ – امام و یارانش در چه روزی به شهادت رسیدند؟.و...

  ارزشیابی تکوینی:

  قسمت گفت و گو کنید کتاب صفحه 28

  در گروه باهم بخوانند وبا هم گفت و گو مشورت کنند و سرگروه یا یکی از گروه پاسخ خود را شفاهی برای دوستان خود بیان کنند.و جواب صحیح را از گروهها گرفته و دانش آموزان را به سوی جواب صحیح هدایت کرده.

  قسمت کامل کنید صفحه 29دانش آموزان بصورت گروهی فکر کنند و پاسخ را به صورت فردی پرسیده می شود. تا درس تکمیل شود و به رمز جدول هم برسند و نتیجه کلی درس در همین رمز می باشد که دانش آموزان باهم در گروه فکر و مشورت می کنند و بصورت فردی برای کامل کردن درس پاسخ می دهند.

  تعیین تکلیف:

  فعالیت اول: برای کامل کردن درس تحقیق کنید صفحه 28را به عنوان تکلیف داده می شود که انجام دهند و به کلاس بیاورند و برای دوستان بخوانند.

  فعالیت دوم: از مراسم عزاداری که شرکت کرده اند عکس تهیه کنند تا مسابقه عکاسی در کلاس ترتیب دهیم و برای کارشان هم امتیاز تشویقی در نظر گرفته می شود. و در پوشه کار خود قرار دهند.

  نکته این درس در 3جلسه تدریس می شود. یعنی یک هفته و نیم که همان 5/2 جلسه می باشد.

  پایان درس با ذکر صلوات و لعنت بریزید خسته نباشید.

  آموزگار کلاس ششم ابتدایی آموزشگاه حضرت زهرا (س) مشهدی تقی آبان ماه

  0

  هدف کلی

  حوزه موضوعی

  موضوع درس

  فصل:

  عنوان

  هفته

  ماه

  آشنایی با نظم و هماهنگی

  پدیده ها (توحید)

  مبدا (خداشناسی)

  تنها او

  اول

  خداشناسی

  اول

  مهر

  ارزشیابی از درس اول

  دوم

  آشنایی با خداوند شایسته ی پرستش و استعانت

  خداشناسی

  مبدا

  تنها تو را

  می پرستیم

  دوم

  خداشناسی

  سوم

  ارزشیابی از درس دوم

  آشنایی با تاثیر اعتقاد به معاد در زندگی و گرایش به نیکی ها

  معاد

  جهان دیگر

  سوم

  جهان آخرت

  چهارم

  ارزشیابی ماهانه

  پنجم

  آشنایی با تاثیر اعتقاد به معاد در زندگی و گرایش به نیکی ها

  معاد

  یاد آن روز بزرگ

  چهارم

  جهان آخرت

  اول

  آبان

  ارزشیابی

  دوم

  آشنایی با تاثیر الگو گیری و انس با امامان در زندگی

  آشنایی با مساله تولی امامان و تبری از ظالمان

  امامت

  راهنما

  شتربان با ایمان

  پنجم

  امامت

  سوم

  ارزشیابی

  آشنایی با نقش امام حسین (ع) و یارانش در دفاع از دین (با محوریت حضرت قاسم (ع))

  امامت

  راهنما

  سرور آزادگان

  ششم

  امامت

  چهارم

  ارزشیابی

  اول

  آذر

  آشنایی با اهل بیت (ع) به عنوان بهترین الگوها

  نبوت

  راهنما

  سیمای خوبان

  هفتم

  امامت

  دوم

  ارزشیابی

  آشنایی با جانشینان امام زمان (عج)در دوره غیبت

  نبوت

  ولایت فقیه

  جانشینان امام زمان (ع)

  هشتم

  امامت

  سوم

  ارزشیابی

  چهارم

  آشنایی با آداب معاشرت و مهمانی

  راه

  برنامه دین

  آداب زندگی

  نهم

  آداب و اخلاق اسلامی

  اول

  دی

  ارزشیابی

  آشنایی با تاکید اسلام بر تربیت و

  تفریحات سالم

  راه

  برنامه دین

  راه تندرستی

  دهم

  آداب واخلاق اسلامی

  دوم

  ارزشیابی

  سوم

  آشنایی با احکام محرم و نامحرم و

  پوشش اسلامی

  راه

  برنامه دین

  پاداش بزرگ

  یازدهم

  احکام

  چهارم

  ارزشیابی

  آشنایی با احکام دینی مسافر (نماز و روزه)

  راه

  برنامه دین

  احکام سفر

  دوازدهم

  احکام

  اول

  بهمن

  ارزشیابی

  دوم

  آشنایی با مراسم حج و عید قربان

  راه

  برنامه دین

  راه

  برنامه دین

  عید مسلمانان

  سیزدهم

  مراسم اسلامی

  سو

  ارزشیابی

  آشنایی با تاکید دین بر نقش تلاش و کوشش برای رسیدن به موفقیت

  راه

  برنامه دین

  راز موفقیت

  چهاردهم

  آداب و اخلاق اسلامی

  چهارم

  ارزشیابی

  اول

  اسفند

  آشنایی با مقام شهید و دفاع مقدس

  راه

  برنامه دین

  رهبر کوچک

  پانزدهم

  مراسم اسلامی

  دوم

  سوم

  ارزشیابی

  چهارم

  آشنایی با امامزادگان معروف ایران (حضرت معصومه (س)، شاه چراغ و عبدالعظیم (ع))

  راه

  برنامه دین

  زیارت

  شانزدهم

  مراسم اسلامی

  سوم

  فروردین

  چهارم

  ارزشیابی

  اول

  اردیبهشت

  آشنایی با تاکید دین بر نقش تلاش و کوشش برای رسیدن به موفقیت

  راه

  برنامه دین

  دانش آموز نمونه

  هفدهم

  آداب و اخلاق اسلامی

  دوم

  مرور درسها

  سوم

  امتحان ترم دوم شفاهی

  چهارم

  برگزاری امتحانات ترم دوم

  اول

  خرداد

  دوم

  0
  طرح درس سالانه تفکر و پژوهش ششم دبستان سال تحصیلی 92- 91

  آموزگار لیلا مشهدی تقی آموزشگاه حضرت زهرا (س)

  صلاحیت ها

  مضمون

  نوع فعالیت

  عنوان فعالیت

  درس

  هفته

  جلسه

  ماه

  طبقه بندی،قضاوت و نقد، استدلال

  تعلق و جفت سازی

  تجویزی

  واژه های تصادفی

  1

  اول

  مهر

  تصمیم گیری، استدلال، قضاوت

  انتخاب،هویت

  نیمه تجویزی

  دیدنی های سرزمین من

  2

  دوم

  قیاس، تصمیم گیری،پرسشگری، استدلال

  به گونه ای دیگر دیدن وقایع و حوادث

  تجویزی

  نارنجی پوش امانتدار

  3

  سوم

  تخیل،قضاوت بر اساس شواهد، استدلال

  ماورا،علت و معلول

  تجویزی

  یک اتفاق عجیب

  4

  چهارم

  مشاهده، قضاوت و ارزشیابی، استدلال، استنباط و نتیجه گیری از یافته ها

  هویت

  تجویزی

  خرسی که می خواست خرس بماند

  5

  اول

  آبان

  مشاهده، استدلال، قضاوت

  آرزوها، انتخاب ها

  تجویزی

  بوی خوش مدینه

  6

  دوم

  نظر سنجی، گرد آوری اطلاعات،تحلیل،استنباط، استدلال

  روش گرد آوری اطلاعات (مصاحبه،نظرسنجی کتبی)

  تجویزی

  مردم پسندها

  7و8

  سوم

  مشاهده، تحلیل،قیاس، قضاوت و ارزشیابی

  طمع، آرزو ها

  تجویزی

  مارگیر و اژدها

  9

  چهارم

  مشاهده،استدلال،تجسم، تخیل

  به گونه ای دیگر

  دیدن

  تجویزی

  شکلی دیگر

  10

  اول

  آذر

  مشاهده، گرد آوری اطلاعات،تحلیل،استنباط، استدلال

  روش گرد آوری اطلاعات(مشاهده)

  تجویزی

  زیر ذره بین

  11و12

  دوم

  مشاهده، حل مسئله، استدلال،

  قضاوت

  منطق، در جستجوی معنا

  تجویزی

  آقکند

  13

  سوم

  ،تحلیل،استدلال

  روش گرد آوری اطلاعات (منابع چاپی و الکترونیکی)

  تجویزی

  پایتخت کشور من

  14

  چهارم

  تحلیل،استنباط، قضاوت بر اساس نظام معیار،مشاهده، استدلال

  همدلی

  تجویزی

  لی لی حوضک

  15

  اول

  دی

  پرسشگری،مشاهده، استدلال،

  پدیده ها

  تجویزی

  شگفتی ها

  16

  دوم

  پرسشگری،مشاهده، استدلال،تولید معیار،بر اساس معیار

  درجست و جوی معنا

  تجویزی

  من و پرسش هایم

  17

  سوم

  ،مشاهده، قیاس، استدلال،تحلیل،قضاوت

  مرگ وزندگی

  تجویزی

  دانه ی نی

  18

  چهارم

  استنباط و نتیجه گیری، مشاهده، استدلال

  آرزوها و زیبایی

  تجویزی

  ماه بود و روباه!

  19

  اول

  بهمن

  مشاهده،استدلال،تحلیل،

  قضا و تو ارزش گذاری

  طمع و ارزش ها

  تجویزی

  میمون های گرانیها

  20

  دوم

  ،مشاهده، حل مسئله،استدلال،

  ایده ها، قدرت فکر

  تجویزی

  هر کاری.......!

  21

  سوم

  طبقه بندی،گرد آوری اطلاعات،تحلیل،

  استدلال

  روش گرد آوری اطلاعات (مشاهده)

  تجویزی

  برنامه کودک و نوجوان

  22

  چهارم

  تحلیل،قضاوت بر اساس معیار،استدلال

  روش گرد آوری اطلاعات (منابع چاپی و الکترونیکی)

  نیمه تجویزی

  از کجا بدانم؟

  23

  اول

  اسفند

  پرسشگری،مشاهده، استدلال،قضاوت بر اساس معیار

  پدیده ها

  نیمه تجویزی

  چرخ ریسک

  24

  دوم

  تصمیم گیری، استدلال، قضاوت،قیاس، تحلیل

  کشف معانی

  نیمه تجویزی

  رضا

  25

  سوم

  مشاهده،تخیل، استدلال

  تعلق،هویت

  نیمه تجویزی

  درخت بخشنده

  26

  چهارم

  مشاهده، استدلال، قضاوت و ارزشیابی

  هویت، کمال

  نیمه تجویزی

  پرواز کن پرواز

  27

  سوم

  فروردین

  مشاهده، استدلال،تجسم

  کائنات

  نیمه تجویزی

  ما کجا هستیم؟

  28

  چهارم

  مشاهده، استدلال،استنباط و نتیجه گیری

  علت و معلول

  نیمه تجویزی

  آخر خط

  29

  اول

  اردیبهشت

  مشاهده، استدلال،قضاوت

  به گونه ای دیگر دیدن

  نیمه تجویزی

  من عاقبت از پل خواهم گذشت

  30

  دوم

  مشاهده، استدلال،قضاوت

  هویت (آداب و رسوم)

  نیمه تجویزی

  مم مم شو

  31

  سوم

  مشاهده، استدلال،تحلیل،قضاوت بر اساس نظام معیار

  طمع و قناعت

  نیمه تجویزی

  کیمیا گر

  32

  چهارم

  0
  بسمه تعالی

  آموزشگاه حضرت زهرا (س) علوم تجربی کلاس ششم

  سال تحصیلی 92-91

  موضوع مورد بررسی / اهىاف

  عنوان ىرسی / صفحه

  ىرس ىر

  هفته

  ماه

  مسائل زندگی روزانه وحل آن ها

  زنگ علوم

  8 - 10

  اول

  اول

  /

  مهر

  دوم

  /

  چگونگی تهیه ی کاغذ،از درخت تا کاغذ،

  محاسبات

  سرگذشت دفتر من

  10 -19

  دوم

  سوم

  /

  چهارم

  /

  آهن، اسید ها

  کارخانه ی کاغذ سازی

  20 - 27

  سوم

  اول

  /

  آبان

  دوم

  /

  لایه های مختلف زمین

  سفر به اعماق زمین

  36-28

  چهارم

  چهارم

  /

  زمین لرزه، آتشفشان،رانش زمین

  زمین پویا

  37-39

  پنجم

  اول

  /

  آذر

  دوم/

  اثر نیرو، رابطه ی نیرو و ورزش

  ورزش و نیرو 1

  44-51

  ششم

  سوم/

  چهارم

  /

  نیروی غیر تماسی، انمدازه گیری نیرو، اصطکاک

  ورزش ونیرو 2

  61-52

  هفتم

  اول

  /

  دی

  دوم

  /

  ساخت آکواریوم، قایق، آدمک مقوایی

  می خواهم بسازم

  62-63

  هشتم

  سوم

  /

  چهارم

  /

  امتحانات ترم اول

  اول

  /

  بهمن

  دوم

  /

  انرژی شیمیایی، انرژی ذخیره ای، استفاده از انرژی

  سفر انرژی

  64-69

  هشتم

  نهم

  سوم

  /

  چهارم

  /

  میکروسکوپ، کار با آن، کاربردها

  خیلی کوچک، خیلی بزرگ

  75-70

  دهم

  اول

  اسفند

  دوم/

  اس

  غذا سازی

  شگفتی های برگ

  76-79

  یازدهم

  سوم/

  چهارم

  /

  تعطیلات نوروزی

  اول

  /

  فروردین

  دوم

  /

  بررسی تکالیف نوروزی و ارزشیابی

  سوم

  همزیستی، انسان و طبیعت

  جنگل

  80-87

  دوازدهم

  چهارم

  /

  میکروب،بیماری، پیشگیری

  سالم بمانیم

  88-93

  سیزدهم

  اول/

  اردیبهشت

  اول

  /

  وسایل ارتباط شخصی، تلفن، اینترنت،

  صدا، تلگراف

  از گذشته تا آینده

  94-95

  چهاردهم

  دوم

  /

  مرور بر درسهای گذشته

  سوم

  /

  چهارم

  /

  برگزاری امتحانات ترم

  اول

  خرداد

  دوم

  آموزگار کلاس ششم ابتدایی

  تهیه کننده:

  لیلا مشهدی تقی


  تاریخ 23/6/91