امروز یکشنبه 29 فروردین 1400
tarh6.cloob24.com
0
طرح درس روزانه بسمه تعالی

مشخصات کلی: نام درس: هدیه های آسمان موضوع درس: سرور آزادگان شماره طرح درس: ششم مدت زمان جلسه: 45دقیقه

پایه تحصیلی: ششم ابتدایی نام آموزگار: لیلا مشهدی تقی تعداد دانش آموزان: 13نفر کلاس: نسترن 6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هدف کلی: آشنایی با نقش امام حسین و یارانش (سرور آزادگان)

*****************************************************************************

هدفهای جزئی: دانش آموزان بدانند.

1- امام حسین و یارانش در عصر عاشورا به شهادت رسیدند.

2- ایجاد علاقه به امام حسین و یارانش از جمله حضرت قاسم (ع) کنند.

3- با نقش امام حسین و یارانش در دفاع از دین با محوریت حضرت قاسم را بدانند.

4- الگو پذیری از امام حسین و یارانش در زندگی خودشان بدانند.

5- ویژگی های اخلاقی و مذهبی حضرت قاسم و امام حسین (ع) را برشمارند.

6- با مفهوم جانشین پیامبر و بعد از آن حضرت علی (ع) و فرزندانش به ترتیب را بدانند.

7- علاقه مندی و اشتیاق نسبت به شرکت در مراسم دهه محرم بدهند.

8- مشارکت در برگزاری مراسم عزاداری امام حسین (ع) و یارانش را بیان کنند.

*****************************************************************************

هدف های رفتاری: دانش آموزان در پایان درس بیان می کنند.

1- ویژگی های امام حسین (ع) و حضرت قاسم و یارانش را بیان می کنند.

2- علاقه مندی خود نسبت به شرکت در مراسم عزاداری امام حسین (ع) و یارانش را یبان می کنند.

3- نتیجه درس را توضیح در گروه خود می دهند و پای تابلو می نویسند.

**********************************************************************************

وسایل مورد و رسانه ی آموزشی : کتاب درسی، تصاویر مربوط ایام عاشورا، تخته هوشمند کلاس و کتاب الکترونیکی از رایانه، سی دی نوحه ایام عزاداری پرچم سیاه، لباس سیاه

**********************************************************************************

مراحل قبل از تدریس : سلام و احوال پرسی، حضور و غیاب، بررسی وضع روحی و جسمی دانش آموزان، بررسی تکلیف قبل 3دقیقه

************************************************************************************

ارزشیابی تشخیصی: از درس قبل سوالاتی می شود تا پی برده شود که خوب درس قبل را یاد گرفته اند. و تحقیق کنید درس قبل را بررسی کرده. 5دقیقه

روش تدریس: روش بدیعه پردازی و همراه پرسش و پاسخ (تلفیقی از زنگ انشا و زنگ هدیه ها)

سنجش آغازین: از درس تاریخ کلاس پنجم که مربوط قیام امام حسین (ع) است سوالاتی می شود تا دانش آموزان به درس هدایت شوند.

نکته مهم: این درس در ایام محرم تدریس می شود یعنی از روش پیمانه ای تدریس می شود.

**************************************************************************************

ایجاد انگیزه: شعر باز این چه شور است.............. خوانده می شود. – پرچم مشکی که از قبل گفته شده به کلاس بیاورند و دست خود بگیرند. و لباس مشکی تن کرده باشند. و نوحه خوانی در کلاس می شود. و

ارائه تدریس: برای تدریس این درس از روش بدیعه پردازی در کلاس درس را شروع می کنم. که به این روش می باشد.

مرحله اول)توصیف مسئله یا وضعیت جدید:

در شروع کلاس درس از دانش آموزان خواسته شد تا موضوعی را انتخاب کرده تا پس از بحث و گفتگو در مورد آن انشا بنویسند.دانش آموزان پس از مذاکره و مشورت با یکدیگر به مناسبت ایام سوگواری حضرت ابا عبدا... موضوع قیام امام حسین(ع) را از میان موضوعات مختلفی که به ذهنشان می رسید انتخاب کردند.پس از اینکه موضوع مورد

تایید قرار گرفت از آنها خواسته شد که ان را به صورت مشخص معرفی نمایند و ویژگی های شخصیت امام حسین(ع) را بیان کنند. دانش آموزان صفاتی چون شجاع، مهربان، دیندار، مخالف ظلم و ستم و... را برای ایشان در نظر گرفتند.

از دانش آموزان سوال شد که آیا این صفاتی را که بیان کردید مطلب تازه ای در آن وجود دارد یا اینکه اینها صفاتی است که همیشه برای امام حسین(ع) بیان گردیده است؟دانش آموزان پاسخ دادند که این صفات همیشه برای امام حسین(ع) مطرح بوده است. لذا از آنها خواسته شد که با نگاهی تازه به شخصیت امام حسین(ع) بنگرند و فکر کنند.

مرحله دوم)قیاس مستقیم:

حال می خواهیم از منظر جدیدی به موضوع نگاه کنیم مثلا بگوییم امام حسین (ع) مانند یک فرشته است. با بیان این ویژگی دانش آموزان وارد قیاس مستقیم می شوند.در این مرحله دانش آموزان هر کدام ویژگی ای را برای فرشته بیان می کنند:

فرشته ی وحی،فرشته ی نجات،فرشته ی امید، فرشته ی مهربان. پس از ذکر قیاس های مختلف از دانش آموزان خواسته شد فرشته ای که نزدیک ترین شباهت را به امام حسین(ع)دارد را انتخاب کنند.دانش آموزان پس از بحث و تبادل نظر (فرشته ی نجات) را انتخاب می کنند.

مرحله سوم) قیاس شخصی:

در این مرحله از دانش آموزان خواسته شد تا خود را یک فرشته ی نجات تصور کنند و احساسات خود را بیان کنند.

دانش آموز:من یک فرشته ی نجات هستم که از آسمان آمده ام تا مردم روی زمین را نجات دهم.

دانش آموز:من دوست دارم که روی زمین به هیچ کسی ظلم و ستم نشود.

دانش آموز: من یک فرشته ی نجات مهربان هستم و انسان ها را از دست ستمگران نجات می دهم.

از دانش آموزان خواسته می شود تا پاسخ های خود را مرور کرده و از میان آنها دو کلمه ی متضاد را انتخاب کنند.

مرحله چهارم) تعارض فشرده:

دانش آموزان با استفاده از توصیف های مرحله ی دوم و سوم چند قیاس(تعارض)فشرده را پیشنهاد می کنند:

انسان فرشته، نجات دهنده ی انسان های خوب و دشمن ستمگران، دوست نیکی و دشمن ظلم.

((دوست نیکی و دشمن ظلم)) به عنوان تعارض مناسب توسط دانش آموزان انتخاب می شود.

مرحله پنجم) قیاس مستقیم مجدد:

دانش آموزان به ارائه و انتخاب قیاس مستقیم دیگری مبنی بر تعارض فشرده می پردازند. در این مرحله هیچ اسمی از موضوع اصلی (امام حسین(ع)به میان نمی آید دانش آموزان: مهربان و جدی، فرشته ی زمینی،... از دانش آموزان خواسته شد که مناسب ترین قیاس مستقیم با مفهوم دوست نیکی و دشمن ظلم را انتخاب کنند.دانش آموزان: مهربان و جدی.

مرحله ششم)بررسی مجدد تکلیف:

از دانش آموزان خواسته شد که توضیح دهند چگونه می توان از((مهربان و جدی)) برای توصیف امام حسین(ع) استفاده کرد؟

دانش آموزان: امام حسین(ع) با مردم خوب مهربان بود و انسان های خوب را دوست داشت و مانند یک فرشته ی نجات بود که آنها را از ظلم و ستم یزید نجات داد و با افراد ستمگر و ظالم جدی بود و با آنها مبارزه کرد و در این راه به شهادت رسید. از دانش آموزان خواسته شد که در مورد امام حسین (ع) با توجه به این قیاس ها و قیاس های مشابه انشا بنویسند. دانش آموزان به نوشتن انشا در این زمینه پرداختند و پس از نگارش، انشای خود را یکی یکی در کلاس ارائه می دهند.

ارائه درس هدیه ها: بعد از زنگ انشاء که دانش آموزان با صفات امام حسین آشنا شدند. آنها هدایت کرده به درس سرور آزادگان در هدیه ها آسمان با ذکر صلوات بر محمد وال محمد و سلام دادن به امام حسین و یاران با وفایش درس را شروع می کنم.

روش تدریس پرسش و پاسخ

از دانش آموزان می پرسیم که دیشب کجا بودی؟ پاسخ داده می شود هیئت عزاداری امام حسین (ع) بوده ایم. خوب بچه ها عزیز درس امروز ما هم راجب امام حسین و یارانش از جمله حضرت قاسم است.

زهرا جان می توانی خلاصه ای از قیام حسین (ع) که سال پیش در درس تاریخ داشتیم برای دوستان بیان کنی؟

پاسخ زهرا! این است که امام حسین و یارانش در دهم محرم سال 61 هجری در صحرا کربلا به شهادت برسند. آفرین دخترم خوبم خوب یاد مانده.

فاطمه جان شما بگو امام حسین را چه کسی به شهادت رساند؟ پاسخ فاطمه یزید پسر معاویه - آفرین دختر خوبم

حالا مهسا برایمان بگو که امام حسین (ع) علت هجرت خود را چه فرمودند؟ پاسخ خانم فرمودند من برای زنده نگه داشتن دین اسلام و امر به معروف و نهی از منکر هجرت کرده ام.

مرحبا، آفرین بر شما دانش آموزان خوب که درس سال گذشته خوب یاد گرفته اید و با زندگی امام سوم خود آشنا هستید.

خوب عزیزان من کتاب درسی خود را باز کنید تا امروز هم با فدا کاری یکی از یاران باوفای امام خود آشنا شوید تا بتوانیم از آنها درس آزادگی را یاد بگیریم.

خوب گوش کنید و خط ببرید برایتان می خواهم درس را بخوانم (معلم باید درس را با سوز و گذار خوانده و حتما توسط معلم خوانده شود.)

پیامبر اسلام فرمودند: تا وقتی مسلمانان امر معروف و نهی از منکر کنند آزاده خواهند بود و اگر در جامعه امر معروف و نهی از منکر فراموش شود برکت آن جامعه از بین می رود دعا مردم مستجاب نمی شود و آن جامعه گرفتار ستمگران خواهد شد..

و قسمت های مهم درس را تاکید کرده و توضیح داده می شود. بعداز خواندن درس و توضیح دادند پای تابلو این گفته پیامبر نوشته می شود.

بعد از نوشتن این سخن از پیامبر در گروه خو باهم بحث و گفتگو کنند.

جمع بندی و نتیجه گیری درس: و سرگروه نتیجه ی گفتگو خود را پای تابلو بنویسد و بعد به جمع بندی درس پرداخته می شود توسط هر گروه و نتیجه را در کلاس می خواهند. برای مثال حضرت قاسم که بود و چه کرد؟

جانشین پیامبر چه کسی بود؟. معاویه با چه کسانی جنگید؟– یزید چگونه شخصی بود؟ – امام و یارانش در چه روزی به شهادت رسیدند؟.و...

ارزشیابی تکوینی:

قسمت گفت و گو کنید کتاب صفحه 28

در گروه باهم بخوانند وبا هم گفت و گو مشورت کنند و سرگروه یا یکی از گروه پاسخ خود را شفاهی برای دوستان خود بیان کنند.و جواب صحیح را از گروهها گرفته و دانش آموزان را به سوی جواب صحیح هدایت کرده.

قسمت کامل کنید صفحه 29دانش آموزان بصورت گروهی فکر کنند و پاسخ را به صورت فردی پرسیده می شود. تا درس تکمیل شود و به رمز جدول هم برسند و نتیجه کلی درس در همین رمز می باشد که دانش آموزان باهم در گروه فکر و مشورت می کنند و بصورت فردی برای کامل کردن درس پاسخ می دهند.

تعیین تکلیف:

فعالیت اول: برای کامل کردن درس تحقیق کنید صفحه 28را به عنوان تکلیف داده می شود که انجام دهند و به کلاس بیاورند و برای دوستان بخوانند.

فعالیت دوم: از مراسم عزاداری که شرکت کرده اند عکس تهیه کنند تا مسابقه عکاسی در کلاس ترتیب دهیم و برای کارشان هم امتیاز تشویقی در نظر گرفته می شود. و در پوشه کار خود قرار دهند.

نکته این درس در 3جلسه تدریس می شود. یعنی یک هفته و نیم که همان 5/2 جلسه می باشد.

پایان درس با ذکر صلوات و لعنت بریزید خسته نباشید.

آموزگار کلاس ششم ابتدایی آموزشگاه حضرت زهرا (س) مشهدی تقی آبان ماه

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه